ES bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts Nr. 04-72/10-3